• รับจำนำรถ

    รับจำนำรถราคาสูง รับจำนำรถยนต์ทุกชนิด รับเงินทันทีปลอดภัยเชื่อถือได้ มีปัญหาทางการเงินรถคุณช่วยได้ สถานที่จอดรถกันแดดกันลมกันฝนได้ดี

สัญญาจำนำทั่วไปสามารถใช้จำนำรถได้หรือไม่ by Admin


สัญญาจำนำทั่วไปสามารถใช้จำนำรถได้หรือไม่สัญญาจำนำทั่วไปสามารถใช้จำนำรถได้หรือไม่

สัญญาจำนำทั่วไปสามารถใช้จำนำรถได้หรือไม่ ข้อ 1.ผู้จำนำรถ ตกลงจำนำรถและ ผู้รับจำนำรถ ตกลงรับจำนำรถทรัพย์สิน (สังหาริมทรัพย์) ดังต่อไปนี้ โดยต่อไปในสัญญานี้จะเรียกรวมว่า ทรัพย์สิน ซึ่ง ทรัพย์สิน ดังกล่าวนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของ ผู้จำนำรถ เพื่อเป็นการประกันหนี้ . ตามหนังสือสัญญาฉบับลงวันที่.ระหว่าง กับใคร จำนวนเงินพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละต่อปี โดยในวันทำสัญญานี้ ผู้จำนำรถ ได้มอบทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้นพร้อมเอกสารสิทธิ์ (หากมี) ให้แก่ ผู้รับจำนำรถ รับไว้เรียบร้อยแล้ว โดย ผู้รับจำนำรถ จะยึดถือไว้ตลอดอายุสัญญานี้

สัญญาจำนำทั่วไปสามารถใช้จำนำรถได้หรือไม่

สัญญาจำนำทั่วไปสามารถใช้จำนำรถได้หรือไม่
ข้อ 1.ผู้จำนำรถ  ตกลงจำนำรถและ  ผู้รับจำนำรถ  ตกลงรับจำนำรถทรัพย์สิน (สังหาริมทรัพย์) ดังต่อไปนี้
โดยต่อไปในสัญญานี้จะเรียกรวมว่า  ทรัพย์สิน  ซึ่ง  ทรัพย์สิน  ดังกล่าวนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของ  ผู้จำนำรถ  เพื่อเป็นการประกันหนี้ . ตามหนังสือสัญญาฉบับลงวันที่.ระหว่าง กับใคร จำนวนเงินพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละต่อปี
โดยในวันทำสัญญานี้  ผู้จำนำรถ  ได้มอบทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้นพร้อมเอกสารสิทธิ์ (หากมี)  ให้แก่  ผู้รับจำนำรถ  รับไว้เรียบร้อยแล้ว โดย  ผู้รับจำนำรถ  จะยึดถือไว้ตลอดอายุสัญญานี้
ข้อ 2. ผู้จำนำรถ  และหรือลูกหนี้ได้รับเงินตามสัญญาที่อ้างถึงในข้อ 1.  จำนวน จาก  ผู้รับจำนำรถ  เรียบร้อยแล้วในวันที่ทำสัญญาฉบับนี้
ข้อ 3. ผู้จำนำรถ   ตกลงเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียม  ค่าอากรแสตมป์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ทางราชการเรียกเก็บเองทั้งหมด
ข้อ 4.หากลูกหนี้ตามสัญญาในข้อ 1.  ผิดสัญญา   ผู้รับจำนำรถ   สามารถบังคับจำนำรถเอากับทรัพย์สินที่จำนำรถของ  ผู้จำนำรถ  ได้ทันทีโดยมิต้องบอกกล่าว  และ  ผู้จำนำรถ   ตกลงรับผิดในมูลหนี้ของลูกหนี้ตามข้อ 1 ในฐานะลูกหนี้ร่วมด้วย

 


แสดงความเห็น


0 Comments


หน้าแรก |บริการของเรา |เกี่ยวกับเรา |บทความ |ติดต่อเรา

© Company 2017   www.รับจํานํารถ88.com    All rights reserved  

Subscribe to รับจำนำรถ รับจำนำรถยนต์ จำนำรถยนต์ by Email